Devino Membru

Vrei să ajuți?

Dacă îți dorești o schimbare alege să faci parte din echipă!

 

IMG_6706

Formular de adeziune și înscriere în Asociația „Alături de Tineri”

Ce trebuie să faci?

Solicit înscrierea în
Asociația „Alături de Tineri” cu sediul în localitatea Deva, b-dul Nicolae Bălcescu nr. 21, tel.
0799933399, e-mail: alaturidetineri@gmail.com, website www.alaturidetineri.ro, înregistrată la
Judecătoria Deva în baza certificatului de înregistrare nr. 19/A/10.06.2014, CIF 3393057, cont bancar
RO84 RNCB 0160 1717 0933 0001, deschis la banca BCR.
Am luat la cunoştinţă prevederile Statutului Asociației „Alături de Tineri” pe care mă angajez să le
respect, precum și obligațiile ce revin membrilor. Declar că accept să ader la obiectivele, politica și
activitățile Asociației.
Ma angajez să achit lunar, numerar sau în contul Asociației menționat mai sus, suma de 1 leu, care
reprezintă cotizația lunară a membrilor, conform Hotărârii A.G.A. nr. 12/2016. Înțeleg să achit această
sumă până la finalul fiecărui an calendaristic, pentru lunile în care am figurat ca membru activ.
Declar pe propria răspundere că datele din cererea de înscriere sunt corecte. Acestea pot fi folosite
pentru uzul intern al Asociației, cât și în relația cu terțe persoane.
Anexez acestei cereri copia CI (trimitere copie pe adresa contact@alaturidetineri.ro ).

Domnului Ștefan-Ioan TIRITEU,
Președinte al Asociației „Alături de Tineri